Psihoinformacioloģijas fakultāte

Mūsu Akadēmija ir viena no pirmajām visā pasaulē, kur vienkopus tiek sniegtas tik plašas zināšanas visdažādākajās dzīves jomās.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kosmohumānisms, Psihoinformacioloģija, Eniodziedniecība, Subinformatīvā psihoterapija, Kosmopsihoenergosuģestoloģija, Kosmoenioufoloģija, Kosmoeniopsiholoģija, Psihoenergohologrāfija, Enioekoloģija, Eniomāksla, Valeoloģija, Rehabilitoloģija, Eniosports, Eniomedicīna, Enioģenētika, Eniopedagoģija, Retorika, Enioekonomika u.c.

 

 

Veiksmīgi pielietojot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, Jūs iegūsiet diplomēta Psihoinformaciologa kvalifikāciju, ar tiesībām gan praktizēt šajā jomā, gan pasniegt.

Studiju detaļas

  • Klātiene
  • 2 gadi
  • Latviešu valoda
  • Vairāk kā 18 mācību priekšmeti

Par programmu

Pamatprogramma

Vairāk

2 mācību gadi (septembris – jūnijs)

Lekcijas Rīgā – 16 akadēmiskās stundas mēnesī (kādas nedēļas nogalē: sestdien 13:00-19:00, svētdien 9:00-15:00).

Tiek uzdoti mājas darbi, ir jāveic praktiskie darbi, jāsagatavo un jāprezentē Kursa darbs un Diplomdarbs. Sesijas parasti notiek janvārī un jūnijā.

Psihoinformacioloģijas uzdevumi

Vairāk

Mūsu sabiedrībā praktiski nav nevienas jomas, kurā nevarētu efektīvi pielietot psihoinformacionālās metodoloģijas. Paskatīsimies – ar ko tad nodarbojas psihoinformaciologi-praktiķi?

– Pašizpēte, personības potenciālo iespēju pašpilnveidošana un maksimāli pilnīga īstenošana; 

– Cilvēka garīgā, intelektuālā, psihofiziskā līmeņa paaugstināšana un viņa talantīgo spēju attīstīšana;

– Metodiku apgūšana, kā visu veidu negatīvo informāciju, ko saņem cilvēks, transformēt un transmutēt pozitīvajā;

– Visaptverošas piedošanas sasniegšana, iemācīšanās uz ļauno atbildēt ar labo;

– Cenšanās izslēgt jebkāda veida cīņu, fizisku un garīgu vardarbību, fanātismu, rasismu, melus, krāpšanu un nodevību, kā arī dažādu formu negatīvas informācijas izmantošanu plašsaziņas līdzekļos un sadzīvē;

– Centieni likt pamatus patiesai demokrātijai, humānismam (ar brīvas izvēles tiesībām), savstarpējai sapratnei un iecietībai, saprātīgumam, mīlestībai un labestībai, gudrībai un sirdsapziņai, līdzjūtībai un žēlsirdībai;

– Zemes iedzīvotāju genofonda saglabāšana, aktīvās dzīves paildzināšana;

– Jaunas kultūras un bezkonfliktu sabiedrības radīšana;

– Protams, arī daudz kas cits,- sociāli nozīmīgs.

Apmācību vieta

Vairāk

Nodarbības parasti notiek Dziedniecības centra “AKVILONA” konferenču zālē, Rīgā.

Adrese:

Tērbatas ielā 49/51-1 (durvju kods: 1atslēga 3188);
Fakss/tel.: +371 67275910; mob. +371 29196664; mob. +371 29489221.
Web: www.akvilona.lv
E-pasts: akvilona@inbox.lv

SPDzA klātienes nodaļas var būt atvērtas jebkurā pilsētā, no kuras piesakās mācībām vairāki klausītāji. Mums ir unikāla pieredze, izmantojot kuru, Jūs gūstat reālu iespēju kļūt par diplomētu speciālistu ar starptautiski atzītu dziednieka un/vai ekstrasensa Sertifikātu.

Jaunums! Notiek organizatoriski pasākumi Akadēmijas Dziedniecības fakultātes Klātienes filiāļu dibināšanā vairākās ārvalstīs. Piesakiet arī sevi!

Uzņemšana

Vairāk

Uzņemam studijās visus interesentus bez priekšzināšanām, bez vecuma u.c. ierobežojumiem dziedniecības centrā “AKVILONA” (SPDzA), Tērbatas ielā 49/51-1 (durvju kods: 1atslēga 3188).

Darba laiks:
P, O, T 9:00-17:00;
C, Pk 9:00-20:00.

No 13. janvāra līdz 27. aprīlim Dziedniecības centrs “AKVILONA” pirmdienās strādās plkst. 13:00-20:00! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Dokumentu iesniegšana un uzziņas (personīgi)

Vairāk

Iestāties SPDzA un iesniegt dokumentus var visa gada garumā (latviešu un krievu plūsmas – Dziedniecības fakultātes Klātiene un Tālmācība).

Lejuplādēt un aizpildīt pieteikumu var šeit (24.00 KB) PIETEIKUMA ANKETA http://akvilona.lv/upload_file/PIETEIKUMA%20ANKETA2015(lv).doc

Stājoties Akadēmijā, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Iesniegums;
  • pases kopija;
  • izglītības dokumenta kopija;
  • 2 foto (3×4 cm);
  • ja tādas ir – pensionāra; invalīda Аpliecību kopijas.

Papildus informācija

Vairāk

Pasniedzēji – vadošie Latvijas un pasaules Kosmohumānisma Mācības speciālisti: ārsti, dziednieki, psihologi, pedagogi u.c.