Register of Healers

All registered healers

WPHPL mājaslapā ievietoti tie līgas biedri, kas parakstījuši PIEKRIŠANAS APLIECINĀJUMU WPHPL, viņu datus izmantot visā līgas darbības periodā, ņemot vērā  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kas piemērota sākot ar 2018. gada 25. maiju, noteikto.

Gunars Narbuts
Ilze Kruma
Silviya Barkane
Iveta Chevere
Daiga Dzalba
Galina Bardasova
Biruta Fedotova
Zenta Bobovicha
Vladimir Golubickiy
Iveta Hveckovicha
Yazeps Kancans
Rolands Lagockis
Nikolays Leibuss
Dace Murniece
Oskars Peipinsh
Valentina Popova
Normunds Rozenshteins
Tatyana Turulina
Biruta Zeile
Dmitriy Gulayev
Oksana Solnceva
Aliya Luchezarnaya
Valentina Kipreyeva