Contacts

Terbatas street 49/51-1, Riga

Landline.:+371-67275910

Cellular.:+371-29489221

info@vdzl.lv

Komisijas sēde

World Professional Healers and Psychics League Padome (WPHPL) Sertifikācijas Komisijas sēdes notiks:

2019. gada 11. maijā  plkst.10.00
2019. gada 10. augustā plkst.10.00
2019. gada 9. novembrī plkst.13.00

Tērbatas iela 49/51-1 , Rīga.
Uzziniet vairāk, piezvanot WPHPL sekretariātam pa
tel.: (+371) 67275910; mob.: (+371) 29489221