Contacts

Terbatas street 49/51-1, Riga

Landline.:+371-67275910

Cellular.:+371-29489221

info@vdzl.lv

Komisijas sēde

World Professional Healers and Psychics League Padome (WPHPL) Sertifikācijas Komisijas sēdes notiks:

2018. gada 12.maijā plkst. 13.00.

2018. gada 11. augustā  lkst. 10.00.

Tērbatas iela 49/51-1 , Rīga.
Uzziniet vairāk, piezvanot WPHPL sekretariātam pa
tel.: (+371) 67275910; mob.: (+371) 29489221