Tērbatas ielā 49/51-1, Rīga, 

LV -1011,

darba laiks:

pirmdienās, otrdienās 8.00-17.00,

trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 8.00-20.00

Fax/tel.:+371-67275910;

+371-29489221

E-mail: 
info@vdzl.lv;
oscarsp@inbox.lv;
akvilona@inbox.lv

Kopsapulce 2016

  

 

 

Cien./God._______________________________ k-dze/gs!

 

                                             

“World Professional Healers and Psychics

League” (WPHPL - Vispasaules Profesionālo Dziednieku un Ekstrasensu līga) Padome aicina Jūs piedalīties

 

WPHPL ikgadējā biedru Kopsapulcē,

 

kas notiks sestdien, 2016. gada 24. septembrī, plkst. 10.00.

Adrese: Rīgā, Tērbatas 49/51-1 (durvju kods -1).

 

1.      Gadījumā, ja Jūs personīgi nevarat piedalīties norādītās sapulces darbā, Jums ir tiesības rakstiski (izņēmuma kārtā - mutiski) pilnvarot kādu citu no WPHPL biedriem, balsojot, izmantot Jūsu balss tiesības. Lūgums - visas rakstiskās pilnvaras iesniegt reģistrācijas nodaļā (sekretariātā) līdz sapulces sākumam. Lūdzam arī pilnvarotās personas savlaicīgi (līdz sapulces sākumam) iesniegt visu WPHPL biedru sarakstu, kuri piešķīruši viņiem pilnvaras izmantot viņu balss tiesības.

 

2.      Atgādinām, ka balss tiesības sapulcē pieder tikai tiem WPHPL biedriem, kuri uz sapulces norises brīdi ir izpildījuši visas finansiālās saistības ar WPHPL.

 

3.      Visu nepieciešamo informāciju Jūs varat iegūt personīgi: WPHPL, Rīgā, Tērbatas 49/51-1 (durvju kods -1), darbdienās 9.00 - 17.00, vai, zvanot pa tālruņiem: (+371) 67275910, mob.: (+371)29196664; (+371) 29489221, vai rakstot E-pastu: whl@inbox.lv

 

www.vdzl.lv

 

2016. gada  24. septembra WPHPL biedru Kopsapulces

DIENAS KĀRTĪBA

 

1.    08.30 - sapulces dalībnieku reģistrācija.

2.    10.00 - sapulces atklāšana.

3.    Sapulces  priekšsēdētāja un sekretāra ievēlēšana.

4.    Skaitīšanas komisijas biedru ievēlēšana.

5.    Sapulces dienas kārtības pieņemšana.

6.    WPHPL priekšsēdētāja referāts.

7.    WPHPL Revīzijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums.

8.    WPHPL Augstākās Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums.

9.    WPHPL Ētikas komisijas priekšsēdētāja ziņojums.

10.  Izmaiņu veikšana WPHPL Padomes un Augstākās  

 Kvalifikācijas komisijas sastāvā.

11.  Jautājums par WPHPL biedru Atskaišu-vēlēšanu sapulces    

 rīkošanu  2017. gada  30. septembrī un WPHPL X       

 Zinātniski praktiskās Konferences rīkošanu 2017. gada  

 29.-30. septembrī un 1. oktobrī.

12.  Informācija par WPHPL mājas lapas darbību.

13.  Starptautiskie jaunumi.

14.  Dažādi jautājumi.

15.  WPHPL biedru Kopsapulces rezumē.

 

 Būsim ļoti priecīgi Jūs visus atkal redzēt kopā!

 

      P.S. Atgādinām, ka, ja Jūsu finansiālās saistības  (WPHPL biedra naudas apmaksa, sertifikātu iegūšana) ar WPHPL nav izpildītas pilnā apjomā, lūdzam Jūs līdz  23.09.2015. sapulces sākumam (tas neattiecas uz tiem, kas savas saistības ar WPHPL ir nokārtojuši) noskaidrot visu informāciju un,  nepieciešamības gadījumā, dzēst parādus, apmaksājot:

- vai skaidrā naudā (mūsu adrese: Tērbatas iela 49/51-1, Rīgā,

darbdienās  8.00-17.00);

- vai ar pārskaitījumu uz mūsu bankas kontu (SEB banka, UNLALV2X,  

Vienotais reģ. Nr.: 40003151743, LV44 UNLA 0050008763718, World Professional Healers and Psychics League).

 

       P.P.S. Dārgie dziednieki un dziednieces! Jūsu atveseļošanas seansu veikšanai (konsultācijām, semināriem u.t.t.) piedāvājam (pastāvīgi vai īslaicīgi) izmantot mūsu kabinetus. Adrese: Rīga, Tērbatas 49/51-1 (durvju kods -1), darbdienās 8.00-20.00. Lai vienotos par visiem nosacījumiem, lūdzam zvanīt pa tālruņiem: (+371)67275910, mob.: (+371)29196664; (+371)29489221, vai rakstīt savus priekšlikumus pa E-pastu: whl@inbox.lv

                                                  

         Ar cieņu,- “World Professional Healers and Psychics League” Padome.

 

21.07.2016.

 

“World Professional Healers and Psychics League” Padome ielūdz Jūs piedalīties

 

WPHPL   IV

  K O N G R E S Ā

 

2016. gada 23.-25. septembrī. 

 

 

Kongresa devīze:

„Dziednieka personīgā pieredze un iestrādes”.

 

PROGRAMMA

 

 Piektdiena,  23. septembris.

 

 08.00 Kongresa dalībnieku reģistrācija.

 10.00 Kongresa svinīgā atklāšana. Viesu apsveikumi.

 10.15 Referentu uzstāšanās.

 13.00 Pusdienas.

 14.30 Referentu  uzstāšanās.

 16.45 Tējas pauze. 

       17.15 Referentu uzstāšanās.

      19.30 Meistarklase - 1 .

      20.30 Meistarklase - 2.

      21.30 Pirmās dienas programmas noslēgums.            

 

                           Sestdiena, 24. septembris,

 

      09.30 Ekskursija pa Vecrīgu (Kongresa viesiem, kuri nav

                WPHPL biedri).  

      13.00 Pusdienas.

      14.30 Referentu uzstāšanās.

      16.45 Tējas pauze.

      17.15 Referentu uzstāšanās.

      19.30 Meistarklase - 3.

      20.30 Meistarklase - 4.

      21.30 Otrās dienas programmas noslēgums.

 

 

Svētdiena, 25. septembris.

 

      09.00 Referentu uzstāšanās.

      11.15 Tējas pauze.

      11.45 Referentu uzstāšanās.

      14.00 Pusdienas.   

      15.30 Referentu uzstāšanās.

      17.45 Svinīgs Kongresa noslēgums.

 

 

       Gaidīsim Jūsu pieteikumus par piedalīšanos un uzstāšanās tēmas WPHPL IV Kongresā līdz š.g. 13. septembrim.

       Visa informācija par referentiem utt. mūsu mājaslapā: www.vdzl.lv vai, piezvanot WPHPL sekretariātam pa tel.:

(+371) 67275910; mob.: (+371)29196664; (+371) 29489221.

        

       Uz tikšanos WPHPL IV KONGRESĀ!                        

 

             WPHPL  IV Kongresa Orgkomiteja.