Tērbatas ielā 49/51-1, Rīga, 

LV -1011,

darba laiks:

pirmdienās, otrdienās 8.00-17.00,

trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 8.00-20.00

Fax/tel.:+371-67275910;

+371-29489221

E-mail: 
info@vdzl.lv;
oscarsp@inbox.lv;
akvilona@inbox.lv

Pēc glābiņa — pie Dzintras

Dzintra BankovaDzintra Bankova ir Vispasaules dziednieku līgas sertificēta dziedniece un profesionāla mediķe. Gribētos īsi iepazīstināt ar viņu. Dzintra ir cilvēks ar zelta rokām un zelta sirdi. Viņas stiprās un reizē maigās rokas ir glābušas no sāpēm simtiem cilvēku. Dziedniecei piemīt liels garīgs spēks, un, manuprāt, visa pasaule viņai šķiet mīļa. Savus tuviniekus, draugus un pacientus Dzintra uzrunā ar vārdu mīļum! Kaut arī tik daudzi viņai darījuši pāri un dzīve pārbauda ik uz soļa, dziedniece nekad nezaudē dūšu un pieceļ kājās daudzus grūtdieņus.

Kad rūgta kā vērmele ierodos pie Dzintras pēc glābiņa, viņa klusējot uzklausa un, kad mans satraukums mazliet pierimis, paņem pannu, iededz gāzi un saka: “Nesprēgā, mīļum, uzcepsim kartupelīšus un uzēdīsim kopā ar salātiņiem. Redzēsi – viss kļūs labāks.” Ēdam kraukšķīgos kartupeļus, pārrunājam netīkamo notikumu, un pamazām ataust skaidrība, ka pie notikušā pati esmu līdzvainīga.

Dziedniece vairākkārt glābusi cilvēkus, nosakot viņiem pareizu diagnozi, turklāt paveic to bez smalkas aparatūras — ar sev vien zināmu un Dieva akceptētu metodi. Sevišķas psihologa dotības Dzintras kundzei parādās, strādājot ar bērniem. Viņa sarunājas ar mazajiem kā ar līdzvērtīgiem, pieaugušiem cilvēkiem. Dziednieces klātbūtnē bērni atveras un atklāj savas bēdas. Tad arī diagnoze ir rokā, un atliek vien dziedināt.
 

Lasīt tālāk ...

Veselības valdnieki

Oskara Peipiņa Praktiskās dziedniecības autorskola

Oskars PeipiņšAnglijas karalienes Elizabetes valdīšanas laikā bija posms, kad padomnieki sanāca kopā, lai lemtu par troņmantnieku. Karalienes jūtas netika ņemtas vērā, jo pār cilvēkiem valdīja manta un vara; viss, kas piederēja karalienei, bija kādam jāmanto. Padomnieki izvirzīja bezgala daudz noteikumu precinieka izvēlē. To pamatā bija aprēķins, vara, izdevīgums. Taču vieda lauku sieva atdeva zināšanas un pieredzi mazmeitai, jau no mazotnes ierādot Dieva sūtītos rakstus, zīmes, simbolus, kā arī dabas brīnumaino dziedniecību, lai viņa tās nestu tālāk tautā. Bez nosacījumiem savas zināšanas — gan iegūtās, gan mantotās — Latvijā un pasaulē pazīstamais un iemīlētais dziednieks Oskars Peipiņš nodod ikvienam, kurš iestājas viņa vadītajā Praktiskās dziedniecības autorskolā.

Lasīt tālāk ...

Augstā dziesma par sevis iepazīšanu

Alija Lučezarnaja ir dziedniece un gaišreģe. Liktenis viņai dāvājis zīmīgu uzvārdu (tulkojumā Starojošā) un unikālu misiju – palīdzēt cilvēkiem
izprast sevi, dzīves lūduma jēgu, atgūt prasmi priecāties, būt laimīgiem un mīlētiem. Aprīļa vidū viņa ieradīsies Rīgā, lai piedalītos dziedniecības centra Akvilona organizētajā seminārā Tikšanās ar sevi vai ar savu augstāko ES.
 

{jcomments on}

– Šī mūsu tikšanās ir iepriekš nosacīta, likumsakarīga. Tā ir notikusi Smalkajā pasaulē. Mēs visi jau esam tur – izplatījumā, Mūžībā. Viss notiekošais ir savstarpēji saistīts, – semināra dalībniekus uzrunā Alija.

Viņa pati – Starojošā – uzposusies garā, violetā tērpā, šķiet nokāpusi pie mums kā no debesīm. Viņas veidolā jaušas kas pārpasaulīgs.
Varbūt tā ir asociācija ar svētbilžu apgarotajām madonnām?


– Mēs visi ejam no mirkļa uz mirkli, – turpina Alija. – Paši nevaram to kontrolēt, analizēt, varam tikai tajā būt, izjust un redzēt, vienkārši – ļaut notikt. Patiesība ik brīdi mainās, katrs acumirklis ir jauns un nebijis. Caur mums plūst dievišķā enerģija, viss labais jau notiek. Katrs saņem tik, cik spēj saņemt. Starojošā runā ātri, it kā baidītos kaut ko nepaspēt. Iepazinušies ar viņas dzīves stāstu, saprotam, kāpēc tā,— viņa saņem informāciju no Smalkās pasaules par cilvēku vai grupu, ar kuru kontaktējas. Alija cenšas nepalaist garām cilvēkiem būtisku informāciju, pateikt pēc iespējas vairāk, apsteidzot laika dimensiju. Atbildēt uz daudzajiem kāpēc.

Lasīt tālāk ...