Dziednieka solījums

World Professional Healers and Psychics league

DZIEDNIEKA (EKSTRASENSA (*))

SVINĪGAIS SOLĪJUMS

         Es, ___________________________________________________,

izvēloties par savas dzīves uzdevumu dziednieka arodu un, stājoties uz palīdzības sniegšanas Ceļa sirgstošajiem, apzinos savu atbildību par šo izvēli un svinīgi apsolu:

  1. Savā darbībā par noteicošo vadlīniju uzskatīt Augstākā Labuma ideju – palīdzību meklējošiem savu problēmu un likstu risināšanā, uztverot sevi pašu kā bezkaislīgu instrumentu Augstākā Spēka rokās, Kura ziņā dot ikvienam pēc viņa nopelniem, apveltot visas dzīvās būtnes ar Augstāko aizbildniecību un žēlastību;

  2. Savu spēku un iespēju robežās, kuras man noteicis Radītājs, kā arī dzīves gaitā gūto zināšanu un prasmju ietvaros, palīdzēt ikvienam, kas vēršas pie manis pēc palīdzības, nokļūt uz Gudrības Ceļa;
  3. Svēti pildīt Dziednieka ētikas kodeksa noteikumus, sekot Vispasaules Dziednieku Līgas Statūtu un citu tās normatīvo aktu prasībām, kā arī vienmēr un visur godā celt dziednieka titulu, apzinoties Visuma likumu patieso būtību, kuru priekšā vienādi atbildīgi ir visi uz Zemes dzīvojošie.

(*) šajā tekstā viss, kas attiecas uz “dziednieku”, tieši tāpat attiecas arī uz “ekstrasensu”.

Dziednieka svinīgais solījums apstiprināts Vispasaules Dziednieku līgas

I Kongresā 2006. gada 29. oktobrī Rīgā.

 

Atbalstu:   _____________________

                                                                                           (paraksts)

 

______________

      (datums)