Регистр целителей

Зарегистрированные целители

WPHPL mājaslapā ievietoti tie līgas biedri, kas parakstījuši PIEKRIŠANAS APLIECINĀJUMU WPHPL, viņu datus izmantot visā līgas darbības periodā, ņemot vērā  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kas piemērota sākot ar 2018. gada 25. maiju, noteikto.