Регистр целителей

Зарегистрированные целители

WPHPL mājaslapā ievietoti tie līgas biedri, kas parakstījuši PIEKRIŠANAS APLIECINĀJUMU WPHPL, viņu datus izmantot visā līgas darbības periodā, ņemot vērā  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kas piemērota sākot ar 2018. gada 25. maiju, noteikto.

Гунар Нарбут
Илзе Крума
Сильвия Баркане
Ивета Чевере
Дайга Дзалба
Галина Бардасова
Бирута Федотова
Зента Бобовича
Владимир Голубицкий
Ивета Хвецкович
Язеп Канцан
Роланн Лагоцкий
Николай Лейбус
Даце Мурниеце
Оскар Пейпиньш
Валентина Попова
Нормунд Розенштйен
Татьяна Турулина
Бирута Зейле
Дмитрий Гуляев
Оксана Солнцева
Алия Лучезарная
Валентина Кипреева