Dziednieku reģistrs

Visi reģistrētie dziednieki un ekstrasensi

WPHPL mājaslapā ievietoti tie Līgas biedri, kas parakstījuši PIEKRIŠANAS APLIECINĀJUMU WPHPL, ar tiesībām viņu datus izmantot visā Līgas darbības periodā, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kas piemērota, sākot ar 2018. gada 25. maiju.

Gunārs Narbuts
Ilze Krūma
Silvija Barkāne
Iveta Čevere
Daiga Dzalba
Gaļina Bardasova
Biruta Fedotova
Zenta Boboviča
Vladimirs Golubickis
Iveta Hveckoviča
Jāzeps Kancāns
Rolands Lagockis
Nikolajs Leibuss
Dace Mūrniece
Oskars Peipiņš
Valentīna Popova
Normunds Rozenšteins
Tatjana Turuļina
Biruta Zeile
Dmitrijs Guļajevs
Oksana Solnceva
Alija Lučezarnaja
Valentīna Kiprejeva